2005 - Korte Rapenburgsestraat

19 november 2005
Aan de Korte Rapenburgsestraat zal binnenkort met bouwactiviteiten begonnen worden. Hoewel het terrein archeologisch vrijgegeven is, was er voor de AWL voldoende reden contact op te nemen met de grondeigenaar, gemeente en R.O.B. Het bouwterrein grenst namelijk aan het perceel waar in 1991 door de AWL een gedeelte van de nederzettingsgracht is aangetroffen en onderzocht. De kans doet zich nu voor die gracht verder te onderzoeken.

Op zaterdag 19 november 2005 heeft een booronderzoek plaatsgevonden. Hierbij is de gracht inderdaad in het boorprofiel aangetroffen. Door de grondeigenaar, de provinciaal archeoloog en de R.O.B. is inmiddels toestemming verleend voor archeologisch onderzoek.

Aankomende zaterdag zal met behulp van een kraan, beschikbaar gesteld door de fa. Dusseldorp, de bovenlaag worden verwijderd en kunnen de amateur-archeologen (ook de leden van de Archeologische Werkgroep Groenlo zijn uitgenodigd) aan de slag.

We hopen door het combineren van de opgravingsresultaten bijvoorbeeld iets te kunnen zeggen over de datering en de totale breedte van de gracht.


In het blauw-paarse deel op de foto is de gracht aangetroffen. Deze aanname is gebaseerd op de
boorresultaten. De linkerrand is de begrenzing, naar rechts toe is de gracht natuurlijk nog breder,
maar dat ligt buiten de bouwput. Het meetlint [1] ligt in één lijn met de opgegraven gracht van 1991.
Buiten de gracht werd op 1.10 m. onder het huidige maaiveld de ongeroerde grond aangetroffen. Bij [2]
is ook haaks op de gracht geboord. Hier werd tot op een diepte van 2.40 m. (langer was de boor niet)
de grachtbodem nog aangetroffen.
 
25 november 2005
Met behulp van een graafmachine beschikbaar gesteld door de fa. Dusseldorp is onder barre winterse omstandigheden de bovenlaag uit de bouwput verwijderd. We zitten nu 10 -15 cm boven de grachtvulling. De eerste scherven konden vandaag al in het vlak worden opgeraapt. In een aparte sleuf is het profiel van de gracht aangetroffen en vastgelegd. Er werd geen beschoeiing aangetroffen.
 
26 november 2005
Ondanks de sneeuwoverlast stonden om 9 uur al enkele AWL-leden in de bouwput. Er werd een ongeveer 10 m2 grote opgravingsput uitgezet op de plek waar vorige week de gracht door middel van boringen is aangetroffen.


Barre omstandigheden

Tijd om het écht koud te krijgen was er niet: de eerste vondsten dienden zich al meteen aan. De aangeboden koffie en soep deden ons trouwens in dat opzicht ook goed. Sneeuw en hagelbuien konden ons tot vier uur in de middag nauwelijks uit de put krijgen. Ook hier bleek dat de gracht als vuilnisbelt dienst heeft gedaan: honderden scherven in de opgravingsput aangetroffen.

Het overgrote deel van de vondsten bestond uit scherven van roodbakkend aardewerk Het slibversierde roodbakkende aardewerk met standring werd, net als tijdens de opgraving van 1991, veelvuldig gevonden. Naast slachtafval en een enkele steengoedscherf is een gevonden kaardenplankje nog vermeldenswaardig.De ontdekking van de dag is echter niet mobiel: in de put van werden de resten van zeker één, maar vermoedelijk twee beschoeiingen gevonden. Het gaat om de restanten van met palen versterkt vlechtwerk die eens de buitenzijde van de nederzettingsgracht voor afkalven hebben moeten behoeden.


De beide beschoeiingen van de gracht