Excursie Battlefield-tour


Excursie vrijdag 29 mei 2015  Battlefield-tour Slag om Arnhem en omstreken.

Geachte leden en partners,
Ook dit jaar hebben wij samen met “Oudheidkundige Vereniging Zuwent” een interessante excursie georganiseerd met vervoer per touringcar,  de reis gaat naar Arnhem en omstreken.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat ons land na vijf bezettingsjaren werd bevrijd . Daarvoor werd een zware strijd gestreden. In het laatste oorlogsjaar vielen de meeste slachtoffers.
Met de operatie Market-Garden wilden de geallieerden al in september 1944 een doorbraak forceren. Bij Arnhem liep deze operatie echter vast. Arnhem bleek een brug te ver.
Onder leiding van een gids willen wij een aantal plekken in en rond Arnhem bezoeken, waar tijdens deze grootste luchtlandingsoperatie  markante gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.
       
Reisschema en Programma :
09.15 uur vertrek vanaf het kerkplein in Zieuwent.
09.30 uur vertrek vanaf busstation Richterslaan Lichtenvoorde.  
10.30 uur aankomst nabij restaurant Schoonoord op de hoek van de Utrechtseweg en de
Pietersbergseweg in Oosterbeek, waar we worden ontvangen met koffie en gebak. Welkom door  onze gids Wybo Boersma , oud-directeur van Airborne Museum Hartenstein..
11.15 uur start rondrit naar drop-en landingszones bij Wolfheze en de Ginkelse heide bij Ede,  waar we ook de bus verlaten voor uitleg ter plaatse, vervolgens richting Oosterbeek waar we de laatste positie van de 4e Parachutistenbrigade bekijken in de z.g. Hollow van generaal Hackett. We parkeren dan de bus bij het Airborne monument en wandelen via het Airborne museum en park Hartenstein naar Restaurant Schoonoord voor de lunch. Bij het museum krijgen we een uitleg over het hoofdkwartier en de mislukte bevoorradings-droppingen. 
13.15 uur – 14.15 uur lunch met lopend buffet, bestaande uit soep, bruin- en witbrood, diverse soorten beleg en een kroket, koffie, thee, melk/karnemelk.
14.15 uur Na de lunch gaan we richting Arnhem. We stoppen onderweg bij het voormalig St.Elisabeths gasthuis en maken daar een wandeling met een uitleg over de gevechten daar op 19 september. Daarna naar de omgeving John Frostburg te Arnhem en bezoek van het Info-centrum, vervolgens rijden we naar Oosterbeek-Laag, met een stop in de omgeving van de Oude Kerk en het huis van Kate ter Horst, e.e.a. met uitleg .
Tot slot brengen we een bezoek aan de Airborne begraafplaats te Oosterbeek.
17.00 uur vertrek naar Lichtenvoorde en Zieuwent
18.00 uur terugkomst in Lichtenvoorde
18.15 uur terugkomst in Zieuwent

Na de lunch is er geen gelegenheid meer om ergens op de koffie te gaan. Neem voor alle zekerheid een flesje water mee of een appeltje voor de dorst.
We stellen onze leden en partners een mooie dag in het vooruitzicht tegen de prijs van € 37,50 per persoon. Wilt u iemand anders meenemen die geen lid is van de V.O.L.,  dan kan dat voor
€ 40,00.
Samengevat ontvangt u daarvoor:
1. busreis naar Oosterbeek, restaurant Schoonoord
2. koffie met gebak bij restaurant Schoonoord in Oosterbeek
3. Busrondrit met gids naar drop- en landingszones bij Wolfheze en de Ginkelse heide bij Ede en weer naar Oosterbeek met kijkje in de zogenaamde Hollow van Hacket.
Daarna bezoek aan het Airborne monument en wandeling door park Hartenstein naar   restaurant Schoonoord voor de lunch.
4. Buffetlunch met soep, bruin- en witbrood, diverse soorten beleg en een kroket, en  naar keuze, koffie , thee, melk of karnemelk in restaurant Schoonoord.
5. Busrondrit met gids met korte wandeling met uitleg rond voormalig Elisabeths- gasthuis te Arnhem, bezoek aan aan infocentrum nabij John Frostbrug in Arnhem en vervolgens naar Oosterbeek laag met een stop nabij de Oude kerk te Oosterbeek en het huis van Kate ter Horst met uitleg.
6. Tot slot een bezoek aan de Airborne begraafplaats te Oosterbeek.
7. busreis naar huis terug.

De voorbereidingscommissies van beide verenigingen hebben hun best gedaan u een interessante excursie aan te bieden met veel informatie over de grootste luchtlandingsoperatie ooit.
Er is plaats voor 50 personen. Wacht niet te lang met uw aanmelding. Vol is vol.
De inschrijving sluit op 5 mei 2015. Aanmelden kan middels inleveren van bijgaand aanmeld-formulier bij Frits van Lochem, v.d.Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde of via mail
(naam, adres telefoonnummer en aantal personen) op het speciale e-mailadres  voor de excursie :  v.o.l.excursie@outlook.com

Uw aanmelding is geldig als het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze Rabobank rekening IBAN nr.  NL54 RABO 03361.63.932 t.n.v. Vereniging voor  Oudheidkunde Lichtenvoorde, onder vermelding van Excursie 29 mei 2015.

Wij rekenen op minimaal 50 personen (betalende niet VOL leden zijn ook welkom!).
Wordt dit aantal niet gehaald dan gaat de excursie niet door en krijgt u daarvan bericht en uw geld wordt teruggestort op uw rekening.
Als u zich afmeldt wordt het inschrijfgeld niet teruggestort. U kunt in dat geval wel een vervanger in uw naam aan de excursie laten deelnemen. De vervanger graag dan wel even vooraf melden bij één der excursiecommissieleden.