Karakteristiek Boerenerfgoed

Door de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde is onder die titel een lezing georganiseerd met Diederik Roeterdink als inleider.

Al vlug werd duidelijk dat de inleider de liefde voor het onderwerp met de paplepel is ingegeven. De inmiddels 50 jaar geleden overleden Jan Jans heeft daar een belangrijk aandeel in gehad.  Het  geboortehuis van Roeterdink is in één van de boeken  ( Landelijke bouwkunst in Oost Nederland ) van Jan Jans opgenomen, zowel de buitenkanten, alsook de plattegrond.

De geboorteplaats van Roeterdink,  Markelo,  is een gemeente waar historisch erfgoed leeft en waarbij de stichting “Maarkelslandschap” een begeleidende rol speelt. Deze stichting houdt zich bezig met bebouwing en aankleding van het oorspronkelijke landschap.
Diverse projecten zijn door deze stichting geïnitieerd, dan wel ondersteund.
Zo is er een "Rieten- daken- project" geweest, waarbij deze daken  met subsidie  zijn hersteld en een moestuinproject in samenwerking met scholen en de Welkoop. Aan het eind daarvan is een Streekmarkt gehouden waar producten uit het project zijn verkocht om de continuïteit van het project te waarborgen. Op die dag zijn  5000 kg appels geperst tot sap en in 5- literverpakkingen aan de man gebracht, in totaal 700 verpakkingen.

De  stichting  “Maarkelslandschap “slaagt er kennelijk heel goed in om de bevolking achter haar activiteiten te krijgen en daarmee politici, beleidsmakers en subsidieverstrekkers met de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
Dit teamwork zien we ook terug in het “Dwarsritschöppen project. Deze schuren, met een hoge inrit, dwars op de lengteas, werden veelal gebruikt om er hooi in op te slaan, dat vanaf de grond werd opgetast. Voor dit project waren 23 deelnemers aangemeld waarvan er uiteindelijk 13 hebben mee gedaan.
Medewerkers van de Monumentenwacht hebben de inventarisatie gedaan voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden en daarbij een kostenplaatje gemaakt. De subsidie bedroeg 50 % van de kosten met een maximum van  € 40.000,00, die deels werd verstrekt door de gemeente en deels door de provincie.

De aannemers waren verplicht jonge bouwvakkers in dienst te nemen om hier een stuk vak ervaring te delen in het kader van het Restauratie Opleidingstraject.
Ook het veranderen van de bestemming van de gebouwen van agrarisch naar andere functie, passeerde de revue. Een pragmatische instelling van de verantwoordelijke instanties is van eminent belang.
De doelstellingen van de stichting “Maarkelslandschap” houden ook in dat ze projecten binnen  het kader “karakteristiek erfgoed “ proberen te begeleiden. Op de website www. oudheidkundelichtenvoorde.nl  is daarvan een voorbeeld te zien onder het tabblad Excursies en lezingen, Verbouwing van een historische boerderij in Markelo.

Arnold Pluimers