Wederopbouwperiode (1940-1965)

De drie oudheidkundige verenigingen in Oost Gelre (de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG), de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde (VOL) en de Oudheidkundige Vereniging Zuwent (OVZ) willen gezamenlijk een boek uitbrengen over het erfgoed van de wederopbouwperiode (1940-1965). Er is een werkgroep opgericht voor de realisatie van het boek bestaande uit Ben Verheij (OVG), Cecile Hulshof (OVZ), Ben Rendering (VOL), Peter Ballast (gemeente Oost Gelre) en Roger Crols (hoofdauteur, Gelders Genootschap). De wederopbouwperiode (periode 1940-1965) staat steeds meer in de belangstelling. De wederopbouw is lang een enigszins veronachtzaamd deel van wederopbouw als tijdperk staat steeds meer in de belangstelling en langzamerhand begint men meer oog te krijgen voor de eigenheid, de schoonheid en het cultuurhistorische belang van veel wederopbouwpanden
Toch verdwijnen steeds meer tastbare herinneringen aan dit wezenlijke deel van onze (bouw)geschiedenis.
De publicatie is niet alleen gericht op het materiële maar in het bijzonder ook op het immateriële. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling om door het houden van interviews door opgeleide ‘verhalenvangers’ ook de verhalen van diegenen die deze bijzondere periode in de geschiedenis van Oost Gelre nog hebben meegemaakt, nadrukkelijk aan het woord te laten. Deze week is de financiering voor het boek rond gekomen door subsidies van de gemeente Oost Gelre en diverse stichtingen. Dit betekent dat er nu dus gestart kan worden met de daadwerkelijke realisatie van het boek dat hopelijk eind dit jaar gereed zal zijn en gratis aan de leden verstrekt zal worden.

 

Term: