Excursienieuws en Algehele informatie

Geachte leden van de vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde.

Op donderdagavond 26 maart zou onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden worden. Zoals reeds vermeld kon de vergadering helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis.

In de statuten van onze vereniging is vastgelegd dat het bestuur binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering moet houden. Door de uitzonderlijke toestand en de daaruit voortvloeiende maatregelen kan het bestuur hieraan helaas niet voldoen. Zodra het verantwoord is om binnen de richtlijnen van het kabinet een algemene ledenvergadering , met aansluitend de presentatie van Gerard Eppingbroek en Theo Withag,  te houden , zullen wij U daarvan op de hoogte brengen.

Een werkgroep binnen onze vereniging heeft veel werk verzet voor onze bijdrage aan de 4 en 5 mei herdenking /viering. Omdat het dit jaar de 75 jarige herdenking betreft , zou het dit jaar extra groots opgezet worden.  De werkgroep zou een grote expositie inrichten in "Den Diek" in samenwerking met het Crash museum in Lievelde  en een bijdrage leveren voor de achtergronden bij het theaterstuk "Spiegelingen". Tevens zou er een foto compilatie gemaakt worden van mensen die door het oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen. Ook is er een compilatie gemaakt van interviews ( uit 1992 ) met een aantal verzetstrijders. In de ELNA van deze week was hierover al veel te lezen. Helaas heeft ook hier de coronacrisis roet in het eten gegooid, maar het reeds verzette werk is niet voor niets geweest.

De expositie is naar volgend jaar verplaatst en de compilatie van het door oorlogsgeweld om het leven gekomen mensen en de interviews met de verzetstrijders wordt uitgezonden op 4 mei vanaf 20.30 uur op internet sites : ELNA.nl en GroenloseGids.nl. Ook kan er gekeken worden via de kerkkanalen van de Johanneskerk : kerkdienstgemist.nl/1061-PKN-Lichtenvoorde  en de St.Bonfatiuskerk : kerkdienstgemist .nl/stations /1258-St.Bonifatius-Ludger-kerk . Vanaf vrijdag 1 mei besteedt TV Slingeland iedere dag aandacht aan deze film in de rubriek Uitgelicht. De uitzending is dagelijks tussen 16.00 uur en 24.00 uur bij KPN/Telfort op kanaal 1400 en bij Ziggo op kanaal 36.

In de ELNA van afgelopen week stond ook een interview met Henny Bennink , een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Bij hem en onze vereniging komen de laatste tijd vragen binnen over verkrijgbaar heid van  de door Henny geschreven boeken over "De bezetting en verzet" deel 1 en deel 2. Helaas zijn van deze boeken geen exemplaren meer beschikbaar voor verkoop.

Uiteraard blijft ons verenigingsgebouw voorlopig gesloten op de eerste en derde dinsdagmiddag . Zodra een wijziging optreedt ontvangt u hierover bericht.

Het bestuur van de VOL wenst U allen een goede gezondheid toe en hopelijk een spoedig weerzien na deze moeilijke periode .

P.S. 

De jaarlijkse excursie is , na goed overleg ,voor dit jaar afgelast. Het wordt naar volgend jaar verschoven.

 

 

Term: