Excursie naar Fort bij Vechten en binnenstad Utrecht. gehouden op 24-5-2019.

Geachte VOL-leden en partner

Ook dit jaar organiseren wij samen met “Oudheidkundige Vereniging Zuwent ” een dag-excursie  met vervoer per touringcar. De reis gaat dit keer naar Fort bij Vechten nabij Bunnik waar sinds enkele jaren ook het Waterlinie museum is gevestigd, het icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aansluitend gaan wij naar de fraaie en gezellige  binnenstad van Utrecht.

Water is in ons land zowel een bedreiging als een middel van bestaan en werd lang ook ingezet als verdediging tegen indringers zoals in de 17e eeuw met de Oude Hollandse Waterlinie, om met het onder water zetten van gebieden  te voorkomen dat de vijand verder op  kon rukken. Deze linie werd versterkt met forten. Midden 19e eeuw werden met name rond Utrecht een aantal nieuwe forten gebouwd, omdat de oude te dicht bij de stad waren gelegen.  Dit netwerk van forten noemde men de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Fort bij Vechten is het op één na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en herbergt  sinds 2015 het Waterliniemuseum. We beginnen daar met koffie/thee met gebak en daarna bezoeken we in drie groepen het museum en worden we rondgeleid door het fort en over het glooiende terrein met fortificaties . Hierna vertrekken we naar de binnenstad van Utrecht en gaan daar eerst naar restaurant  Boro aan de Oudegracht, waar een goede lunch wacht. Vervolgens maken we een rondvaart door de grachten van de binnenstad van Utrecht. Na deze boottocht hebben we nog een uur om op eigen gelegenheid  in deze stad  rond te wandelen of  een café of terras te bezoeken, consumpties zijn daar uiteraard voor eigen rekening.

Reisschema en Programma:                            Let goed op de vertrekplaats .

  8:00 uur Vertrek vanaf het parkeerterrein bij LONGA-Sportcomplex, Raadhuisstraat  in Lichtenvoorde.

  8.15 uur Vertrek vanaf  het kerkplein te Zieuwent .

 9.45 Aankomst parkeerterrein van Fort bij Vechten nabij Bunnik.

 9.50 Koffiedrinken met gebak in het Auditorium van Fort bij Vechten.

 10.15 uur Groep A (20 personen starten met een bezoek aan waterlinie museum.

10.15 uur Groep C ( 20 gasten starten met een rondleiding o.l.v.gids door het fort en over terrein ca.1 km .     

10.30 uur Groep B (20 gasten starten met een bezoek aan waterliniemuseum.

11,30 uur Groep A  (20 gasten starten met een rondleiding o.l.v. gids door het fort en over terrein ca.1 km.

11.30 uur Groep C  (20 gasten starten met een bezoek aan het waterliniemuseum.

11,45 uur Groep B  (20 gasten starten met een rondleiding o.l.v. gids door het fort en over terrein. ca.800 m.

13.00 uur Vertrekken we per touringcar naar het centrum van Utrecht (bij Jacobikerk)We lopen een korte afstand naar restaurant Boro aan de Oudegracht nr.63 aan                   de werf.

13.45 uur Lunch  (bij mooi weer op terras 

14,45 uur Boottocht door de grachten van Utrecht.

15.45 uur Op eigen gelegenheid wandeling door de binnenstad  en/of bezoek cafe of terras ( zelf betalen ).

17,00 uur Vertrekken we weer per touringcar naar huis vanaf de Jacobikerk (waar we uitgestapt zijn).  

18.20 uur Terugkomst Zieuwent, Kerkplein..

18.30 uur Terugkomst Lichtenvoorde bij Hotel-Café-Restaurant ’t Zwaantje/parkeerterrein LONGA.

We stellen VOL-leden en partners een mooie dag in het vooruitzicht tegen de prijs van € 61,50  p.p. Wilt u een niet VOL-lid meenemen, dan kan dat voor €   65,00 .
Samengevat ontvangt u daarvoor:

        1.   busreis naar Bunnink en Utrecht   v.v.

         2. koffie met gebak in het auditorium van Fort bij Vechten nabij Bunnik

          3.bezoek aan het Waterliniemuseum in groepen in volgorde afgewisseld met een rondleiding onder leiding van een gids door het fort en over het terrein van het             fort bij Vechten.

          4.busreis naar Utrecht

          5.Lunch in Restaurant Boro aan de Oudegracht 63 aan de werf te Utrecht.

           6.Rondvaart door de grachten van Urecht met een rondvaartboot.

           7.Op eigen gelegenheid rondwandelen door de stad  en/of  café/terrasbezoek (consumpties etc. voor eigen rekening) .

            8.Busreis naar huis.


De voorbereidingscommissies van beide verenigingen hebben hun best gedaan om u een dag aan te bieden met geschiedenis, bouwcultuur en historie en met een lunch voor een acceptabele prijs. Bent u gebonden aan een speciaal diëet, laat het ons bij uw aanmelding weten. Wacht niet te lang met uw aanmelding. Vol is vol.   
Vanaf   1  mei a.s. worden nog open plaatsen aangeboden aan niet-leden.    De inschrijving sluit dus in principe op  30 april  2019. Aanmelden kan middels inleveren van onderstaande aanmeldstrook  bij Frits van Lochem, v.d.Meer de Walcherenstraat 10, 7131 EN Lichtenvoorde of via mail( naam, adres telefoonnummer en aantal personen) op het speciale e-mailadres voor de excursie :  v.o.l.excursie@outlook.com. Uw aanmelding is geldig  nadat  het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op onze IBAN rekening NL54 RABO 0336 1639 32  t.n.v. Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde en de aanmelding ook bij ons binnengekomen is. Wie een museumjaarkaart bezit en meeneemt meldt dat even op de reisdag. Wij rekenen op  totaal minimaal 50 personen en niet VOL-leden zijn ook van harte welkom !Melden zich veel minder dan 50 personen aan, dan gaat de excursie niet door en krijgt u daarvan bericht en wordt uw geld teruggestort op uw rekening.Als u zich afmeldt wordt het inschrijfgeld niet teruggestort. U kunt in dat geval wel een vervanger in uw naam aan de excursie laten deelnemen. De vervanger dan wel graag even vooraf melden bij de excursiecommissie !

Extra aanbieding : Onze terugkomst bij het sportcomplex Longa is nabij HCR 't Zwaantje , Zieuwentseweg 1 .Met HCR ’t Zwaantje  hebben wij afgestemd dat u daar na de excursie kunt genieten van een eenvoudig maar goed driegangenmenu  voor €  17,50 per persoon. Indien u van deze aanbieding  gebruik wilt maken gelieve u dat wel bij  de aanmelding van deze excursie aan ons door te geven,  dan weet HCR ’t Zwaantje op hoeveel deelnemers kan worden gerekend. Dit staat u geheel vrij en zit dus niet bij de excursie in en dient u daar zelf ook af te rekenen.  Wij wensen u alvast een interessante en gezellige excursie !

Met vriendelijke groet,
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde                       

Excursiecommissie  Frits van Lochem en Willie Waalder