Bestuursmutatie

Tijdens de laatste jaarvergadering van de Vereniging voor Oudheidkunde werd afscheid genomen van 2 bestuursleden t.w. de heren Herman Everink en Theo Withag.
De voorzitter van de vereniging, Hans Tijdink,  bedankte beide heren voor het vele werk dat zij jaren hebben verricht voor onze vereniging. Beide heren lieten  door woord en daad merken dat zij hart voor het verenigingsleven hadden. Hun bijzondere eigen aard (igheden) kwam onze vereniging in die jaren ten goede.
Hermans accuratesse en financiële kennis kwam op allerlei manieren te pas en in het bijzonder bij zijn werkzaamheden die hij verrichtte als secretaris van de vereniging. Herman had tijdens de bestuursvergaderingen vaak bijzondere aandacht voor de kleine kernen binnen ons werkgebied. Na zijn vertrek als bestuurslid zullen wij dit zeker niet vergeten.
Theo werd door zijn exclusieve inzet voor de vereniging het bekende gezicht van de vereniging. Overal waar een activiteit was of waar straatbeelden wijzigden was Theo present en legde dit vast op de foto. Zijn gemaakte verzameling wordt ieder jaar waardevoller en zal ongetwijfeld in de toekomst een beeld van de tijd van nu geven. Zijn inzet voor tentoonstellingen en beeldbank,waarbij  het verleden middels foto’s van weleer werd opgeroepen,  heeft velen aangesproken.
Hans Tijdink overhandigde beide heren een attentie en liet door het overhandigen van een boeket aan de echtgenoten van beiden heren weten dat dank zij de ruimte die de dames Withag en Everink hun echtgenoten met bijzondere talenten  gaven ,de vereniging vooruit kon. Daarvoor oprechte dank.Hans wenste voor de toekomst beide echtparen het allerbeste op allerlei gebied en hopelijk dat zij nog jaren betrokken blijven bij het wel en wee van de  vereniging. Zijn woorden werden door allen ondersteund met een welgemeend applaus.

Theo Withag met echtgenote
Herman Everink met echtgenote 
Theo Withag en Herman Everink
 
 
 
Term: