Duo Weerkommen

Het Lichtenvoordse Duo Weerkommen wordt gevormd door het echtpaar Vincent en Marjo Stapelbroek. Zij kennen elkaar van de Pedagogische Academie. Ze zingen al jaren samen. De onderstaande video dateert al van 2014.
Vincent is in het bezit van een dirigeerdiploma, heeft jarenlang zangles gehad van Willy van Wijngaarden en richtte 25 jaar geleden het nog steeds bestaande Kleinkoor Second Edition op.
Marjo heeft vanaf haar jeugd gezongen in de Jacobskerk in Winterswijk. Eerst in het kinderkoor, later in het jongerenkoor en nog later in het dameskoor. Ook zij had zangles van Willy van Wijngaarden. 
Op dit moment zingen zij allebei ook in het achtergrondkoortje van Music Show Scotland , waarmee zij maandelijks optreden in Duitsland. 
Acht jaar geleden is Vincent begonnen om naast het zingen van Nederlands en Engels repertoire ook liedjes te schrijven in zijn moedertaal, het Algemeen Beschaafd Achterhoeks Plat.
Een prachtig voorbeeld daarvan is onderstaand te beluisteren in het door Vincent geschreven en samen met zijn vrouw gezongen liedje: Heiwee noar den Achterhook. 

video: 
Term: