Het einde van oude ambachten in Lichtenvoorde

Lichtenvoorde was voorheen een centrum van ambachtelijke schoenmakerijen en leerlooierijen in de Achterhoek.

Het hoogtepunt was in 1881 toen er in Lichtenvoorde 5 leerlooierijen (totaal 18 werknemers) en 71 schoenmakerijen (totaal 290 werknemers) waren.

Het schoenmaken in huisvlijt verdween en er kwamen schoenfabrieken voor in de plaats. De grootse daaronder was H.B. Sterenborg. Heden ten dage zijn deze fabrieken in Lichtenvoorde op enkele kleintjes na geheel verdwenen. H.B. Sterenborg sloot - begin jaren tachtig van de vorige eeuw- al haar poorten.

Van de 5 leerlooijerijtjes bleven er uiteindelijk twee over. Die van Hulshof Leder en Metaal en die van Koninklijke Hulshof’s Verenigde Fabrieken. Hulshof Leder en Metaal sloot in 1963 zijn looierij. Koninklijke Hulshof, die inmiddels uitgegroeid was tot een looierij van meubelleer met ca. 180 werknemers en een wereldwijde reputatie,  moest in december 2013 bij gebrek aan financiën het hoofd in de schoot leggen, waarmee een einde kwam aan meer dan 100 jaar leerlooien in Lichtenvoorde.

Onderstaand een TV uitzending uit 2011 die van het allermodernste productieproces bij Koninklijke Hulshof werd gemaakt. Opdat wij niet vergeten wat eens was.

Term: