Verbouwing historische boerderij in Markelo

Om u aan te geven hoe het kan gaan, het volgende verslag van de verbouwing  van een historische boerderij in Markelo. Het betreft hier een boerderij die toebehoorde aan het landgoed van Kasteel Weldam te Markelo.
De nieuwe eigenaar wilde graag een kantoor  in het achterhuis en slaapkamers op de zolder. Het pand maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht

De boerderij.
Interieur van de vernieuwde boerderij.

In eerste instantie kwamen de wensen van de nieuwe eigenaar niet in overeenstemming met de eisen van de verkoper waarop de deal afknapte. Later is men weer om de tafel gegaan en is met de nodige overheden gesproken omtrent vergunningen en bestemmingsplan wijziging. De aanstaande eigenaar had als ontbindende factor in het voorlopig koopcontract bedongen dat er ramen in het dak aangebracht mochten worden. Subsidie aanvragen voor de verbouwing zijn niet gedaan.
Aan de wensen van de nieuwe eigenaar is op vrijwel alle punten voldaan. Het resultaat is een fraaie combinatie van respect voor de oude constructie in combinatie met de leefbaarheidseisen van nu. De deur aan de voorkant van het pand is niet meer functioneel en is weggewerkt achter een binnenmuur met behoud van lichtinval door het bovenraam.

Vooraanzicht van de boerderij.

De keukenvloer is ruim 30 cm verlaagd  aangebracht om te voorkomen dat de kap al boven het aanrecht begon. Nu is er een prachtig uitzicht over de landerijen.
De schouw is intact gelaten en afgebikt en van een coating voorzien. De vroegere ingang van de kachelpijp is ook gebleven.

De ingang van de kachelpiijp is zichtbaar
gebleven

Het “spionnetje” in dit geval beiderzijds naast de schouw, waarmee men vanuit de leefruimte in de stal kon kijken is behouden gebleven. Deze kwamen tijdens de verbouwing te voorschijn. 

Het spionnetje.

Behalve aangebrachte vloerverwarming zijn er 2 houtkachels geplaatst

Een van de houtkachels

Tijdens de verbouwing bleek de kap van de woning  in het verleden te zijn opgehoogd. De constructie hiervan is intact gebleven

Detail van de opgehoogde kap.
Detail van de opgehoogde kap.

Dat een oude boerderij heel goed moderne attributen verteert bewijzen onderstaande foto's.

Nieuwe invulling van oude omgeving.
Nieuwe aankleding van de oude wand
Oude omgeving nieuw ingevuld