Na enige vertraging ten gevolge van de coronapandemie is het boek over het erfgoed van de wederopbouwperiode (1940-1965) gereed gekomen. Op 27 juli is het eerste exemplaar van het boek overhandigd...
De afgelopen 3 jaar heeft Jumbo - Bennink onze vereniging financieel ondersteund . Daartoe was een sponsor- overeenkomst gesloten welke dit jaar afliep.Nu heeft onze vereniging en Jumbo een...
Michel Hoenderboom, historicus en lid van de vereniging , heeft op 17-12-2020 via een live stream op YouTube een zeer interressante presentatie verzorgd over het onderwerp : Misdaad en straf in de...
         
De drie oudheidkundige verenigingen in Oost Gelre (de Oudheidkundige Vereniging Groenlo (OVG), de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde (VOL) en de Oudheidkundige Vereniging Zuwent (OVZ)...
Geachte leden van de vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde. Op donderdagavond 26 maart zou onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden worden. Zoals reeds vermeld kon de vergadering...
Naar aanleiding van uw gedane voorstel op de laatst gehouden algemene ledenvergadering hebben wij als bestuur daar in enkele vergaderingen aandacht aan besteed. Het voorstel komt ons sympathiek over...
Op zondag 8 december j.l., werd in Lichtenvoorde de jaarlijkse “Let it snow” kerstmarkt georganiseerd .Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, is de Oudheidskundige Vereniging ook present.In de...
Zoals wellicht  bij u bekend, heeft onze vereniging al enige tijd de beschikking over een eigen verenigingsgebouw. Ons verenigingsgebouw is gevestigd in de voormalige peuterspeelzaal de “Bolderkoare...
 Vanaf heden zijn op deze website de meeste  periodieken ( nr. 1 t/m 71), die onze vereniging ooit heeft uitgegeven, te lezen.De resterende periodieken hebben de leden in de vorm van een boekwerk....

Pagina's

Subscribe to Nieuws