Historisch waardevolle staties gered

Voorgeschiedenis.
De Kulturkampf was een politieke strijd in het Duitse kezierrijk. De IJzeren kanselier aldaar, Von Bismarck, trachtte het de katholieke Zentrumpartei, die hij een bedreiging vond vormen voor zijn protestans-Pruisische elite, zo lastig mogelijk te maken. Hij bepaalde o.a. dat het kerkelijk huwelijk niet meer aanvaard werd. Alleen huwelijken gesloten voor de ambtenaar van de burgelijke stand waren voortaan nog geldig. Paus Pius IX veroordeelde deze nieuwe wet, die gericht was tegen zijn katholieken in Duitsland.
Von Bismarck op zijn  beurt nam deze pauselijke veroordeling  weer niet en bepaalde dat kloosterorden voortaan niet meer geduld werden in Duitsland.
Enkele Duitse kloosterorden streken daarom neer in Nederland, zoals de franciscanen die op 27 mei 1875 hun intrek namen in de Havezate Harreveld.  Die hadden ze met grond en bijgebouwen gekocht van mevrouw Hulshhof Wieggers.
Ze lieten door Roelof Buijnink uit Lichtenvoorde om het Herenhuis van de Havezate heen een groot klooster/studiehuis bouwen. In de wand van de kapel, die in 1893 werd bijgebouwd, werden in nissen 14 prachtige gipsen staties geplaatst. Die hadden de Franciscanen meegenomen uit Duitsland. De vervaardiger van deze staties  hebben wij nog niet kunnen achterhalen.
In 1909 vertrokken de franciscanen weer uit Harreveld.
Het klooster werd in 1911 een internaat  onder leiding van de broeders van onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, kwam in 1988 leeg te staan, werd verkocht aan een projectontwikkelaar en in 1992 weer teruggekocht en gesloopt.
In 1988 waren uit de kapel al alle waardevolle voorwerpen overgebracht naar het kloostermuseum van de broeders van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Voorhout. De gipsen staties zaten echter vastgemetseld in de nissen. En zouden na de sloop van de kapel als puin afgevoerd worden.

De reddingsoperatie.
Onder leiding van Fons Krabben van de vereniging Harrevelds Belang wist een groep Harreveldse bouwvakkers en vrijwilligers in 1988 de staties in de kapel van het Internaat in Harreveld redelijk gaaf uit de nissen te bikken. Ze werden voor nood opgeslagen op de zolder van het Rabo bankgebouw aan de Toebeshof in Harreveld. Nadat deze bank in Harreveld enkele jaren terug werd opgeheven, werd het gebouw gekocht door een neef van Fons, die er Orthopedische Schoenen in ging vervaardigen. De staties stonden nu in de weg.
Allerlei plannen werden gesmeed om de staties een passende bestemming te geven.
Uiteindelijk werd het een nog te metselen muur langs het kerkhof in Harreveld met in die muur veertien nissen waarin de staties konden worden geplaatst.
Op 12 augustus 2015 werd de bouw gestart en met behulp van meer dan 35 vrijwilligers was eind mei 2016 een unieke statiemuur verwezenlijkt.
Tijdens het transport waren de gipsen staties echter ernstig beschadigd geraakt. De keramisten Monique Wessels en Esther Toebes hadden een half jaar nodig om de boel weer zodanig te lijmen, te boetseren en te schilderen dat je van de aanvankelijke schade  “geen barst meer zag”.
Hieronder enkele beelden van het verloop van deze gigantische operatie.
Kom gerust ook eens kijken naar en genieten van deze kunstwerken aan de rand van het RK kerkhof achter de St. Agathakerk in Harreveld. U bent van harte welkom.
Tip. Als u op de eerste foto klikt verschijnen de andere foto’s automatisch een voor een.

 

 

001 RK Kerkhof start bouw 12-8-2015
002 bouw 28-11-2015 Li Fons Krabben
003 Statiemuur 7-12-2015
004 Gebroken statie no7 11-12-2015
005 Esther Toebes lijmt 11-12-2015
006 puzzle stukjes 11-12-2015
007 Statie no7 op achtergrond 23-12-2015
008 Keramiste Monique Wessels 23-12-2015
009 Stukjes ook stuk statie no7 23-12-2015
010 Statie no7 ruw compleet 1-3-2016
011 Statie no7 bijgekleurd 16-3-2016
012 Statie no7 Monique Wessels kleurt 16-3-2016
013 Statie no7 weer tot leven 23-3-2016
014 Statie no7 in grondverf 23-3-2016
015 Metselwerk gereed 10-4-2016
016 Jos Vrijdag spuitlakt 7-5-2016
017 Staties plaatsen 10-5-2016
018 Beschermglas plaatsen 10-5-2016
019 Statiemuur gereed 14-5-2016
020 Deel statiemuur 14-5-2016

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om ongewenste mail voorkomen.
ach_erhoek: