Veel lof over dagboek Fie Kruip

Op 20 april 2015 werd ten gemeentehuize in Lichtenvoorde het eerste exemplaar van het oorlogsdagboek van Fie Kruip gepresenteert aan de burgemeester van Oost Gelre, Anette Bronsvoort. Het gemeentebestuur had vooraf een subsidie verstrekt om de uitgave door de Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde van dit volgens de burgmeester waardevolle historische document mogelijk te maken. Tevens kocht de gemeente 150 exemplaren van het boek aan.

VOL redactielid Henk Hanselman geeft tekst en uitleg aan
burgemeester Annette Bronsvoort over de originele dagboekjes
van Fie Kruip
VOL voorzitter Hans Tijdink biedt dagboek
Fie Kruip aan aan burgemeester Annette Bronsvoort
 
Burgemeester Annette Bronsvoort spreekt haar waardering
uit voor het initiatief van de VOL tot uitgave van het
dagboek van Fie Kruip
Tekstbewerker van het dagboek Nic Adema signeert het
exemplaar van het dagboek aangeboden aan burgemeester
Annette Bronsvoort

 

Door veel lezers werden de bestuursleden van onze vereniging (VOL) zelfs op straat aangesproken om hun ethousiasme over dit boek kenbaar te maken.
Van mevrouw Trees Hogenkamp-Werner ontvingen wij in dank een reactie naar aanleiding van de tekst van de dagboeknotitie van Fie Kruip van 14 maart 1945 op bladzijde 62 .
Deze tekst luidt als volgt: ’s middags schieten vanuit Engelsche vliegtuigen. Twee kinderen o.a. een van Wemer door het been geschoten………….
Trees Hogenkamp Werner reageert daarop als volgt:
“ De naam Wemer moet Werner zijn. Een van de twee kinderen was mijn oudere zus G.M. Werner (Gerrie), geboren 14 mei 1933. Zij is dus 1 van de 2 kinderen die in de Rentenierstraat (Lichtenvoorde) op granaatscherven werd getrakteerd. Je kunt het nu nog zien aan haar voet. De grote teen is ontdaan van een kootje en ze heeft een litteken op haar been. Ze is daarna (maart 1945) enkele dagen verpleegd in het Noodziekenhuis in Harreveld (het ontruimde jongensinternaat), waar mijn vader als verpleger dienst deed. Hij was onderwijzer op het Internaat. Gertie speelde altijd met Nellie van Vliet die vanuit Scheveningen(evacué) naar Lichtenvoorde kwam en boven de Bank in de Dijkstraat (Lichtenvoorde) woonde. Wij woonden in de Dijkstraat huisnummer toen A 152 en nu 28.
Ik hoop dat jullie met deze gegevens iets kunt”.

Fie Kruip heeft goed leesbare dagboeknotities achtergelaten, die geen vragen maar slechts aanvullingen open laten.
Dat blijkt uit de volgende reactie van Katinka Hanselman (24 jaar) uit Heerlen:
“ Ik heb het dagboek van Fie Kruip bijna aan een stuk door uitgelezen. Het is heel bijzonder om over de Tweede Wereldoorlog te lezen en alle achternamen en straatnamen te (her)kennen. Het mooiste gedeelte is hoe ze de bevrijding beschrijft. Indrukwekkend”.

Begin januari 2017 (omstreeks 9 januari 2017) zal TV Gelderland in haar nieuwe geschiedenuisprogramma aandacht besteden aan het Dagboek van Fie Kruip.

Het boek is zolang de voorrraad strekt nog te koop bij de volgende verkooppunten in Lichtenvoorde, te weten:
boekhandel Meneer Kees te Lichtenvoorde, bij ECAL in Doetinchem en bij Erve Kots in Lievelde.
Kostprijs: € 10,-
Het boek is ook te bestellen via e-mail info@oudheidkundelichtenvoorde.nl
Meerkosten voor verzending € 4,- per boek.
U zult van uw aankoop zeker geen spijt krijgen!

Term: