Op 5 april 2018 zal Arjan Ligtenbarg voor onze vereniging een lezing met Powerpointpresentatie houden over allerlei soorten vervoer door de eeuwen heen. De illustraties op de Powerpoint betreffen o....
    Excursiecommissie e-mailadres :  v.o.l.excursie@outlook.com Frits van Lochem,  tel. 374723 Willie Waalder,      tel. 373177 UITNODIGING. Excursie vrijdag  8 juni 2018 naar de stad...
Beste leden en partners Graag nodigen wij u uit voor een boeiende presentatie/lezing, ondersteund met beelden door Godfried Nijs, te houden op : Donderdag 23 november 2017  in zaal ’t Zwanewiek van...
Na de jaarvergadering van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde op donderdagavond 20 april   a.s. houdt Hans de Graaf uit Aalten een lezing over het verdwenen laatmiddeleeuwse klooster...
UITNODIGING.Excursie zaterdag 10 juni 2017 naar de oude Hanzestad Zutphen, winnaar van de Nationale Erfgoedprijs 2017. Geachte VOL-leden en partners, Ook dit jaar hebben wij samen met “...
Een bijdrage tot de geschiedenis van het kasteel en de stad Lichtenvoorde (16e -18e eeuw) Inleiding.Over de geschiedenis van het kasteel en de stad Lichtenvoorde is maar weinig gepubliceerd. Eén van...
Begunstigd door mooi weer en in oppgewekte stemming reisde op 21 mei 2016 per touringcar een gezelschap bestaande uit 53 leden van deels de Ver. Voor Oudheidkunde Lichtenvoorde en deels van de...
De katholieke geestelijken in Lichtenvoorde stimuleerden, zoals ook die elders in den lande, na de tweede wereldoorlog in 1945 de oprichting van katholieke vrouwenverenigingen. Bedoeld als...
Op woensdag 18 november 2015 zullen in de zaal de Koppelpaarden in Lichtenvoorde de heren Leo en Theo Salemink een voor iedereen toegankelijke presentatie/lezing houden over “ Ondankbare Grond”  en...
Op 29 mei 2015 vertrok vanaf Lichtenvoorde een bus met 39 leden van de Vereniging voor Oudheidkunde te Lichtenvoorde samen met 9 leden van de Oudheidkundige Vereniging Zieuwent naar de landingsplaats...

Pagina's

Subscribe to Excursies en lezingen